Välkommen till din advokatbyrå

Förr eller senare hamnar de flesta av oss i en situation som kräver juridisk skicklighet för att lösas på bästa sätt.

Vi kan på goda eller direkt felaktiga grunder anklagas för ett brott och då behöva en försvarare, eller vi kan bli utsatta för ett brott och då behöva ett målsägandebiträde som hjälper oss genom rättegången. Vi kan, vilket naturligtvis är vanligare, behöva hjälp med bodelningen efter en bortgången förälder, med att skriva ett äktenskapsförord eller att skilja oss med allt det trassel kring ekonomi, bostad och vårdnadsfrågor det ofta innebär. Eller så hamnar vi i en svårlöst tvist med ett företag, ett försäkringbolag, en myndighet, en granne, vår hyresvärd, vår affärspartner eller vår arbetsplats.

På Nichols & Co finner du denna skicklighet.

free hit counter