Rättshjälp, rättsskydd och försäkringar – så funkar det

Kostnaden för vårt arbete kan du betydligt oftare än många tror få hjälp med. Tala med oss så ser vi till att du får de resurser du har rätt till.

I korthet:

Via hemförsäkringen har du så gott som alltid ett rättsskydd som hjälper dig med kostnaderna.

Om inte det skulle fungera kan du ansöka om rättshjälp. Rättshjälp beviljas av domstol eller Rättshjälpsmyndigheten och utgår bland annat till oförsäkrade och människor med lägre inkomster. I allvarligare fall – till exempel vid häktningsförhandlingar eller brott som kan ge mer än sex månaders fängelse – har vi alla rätt till en advokat som offentlig försvarare. Som målsägande (dvs brottsoffer) kan du förordnas ett målsägandebiträde av domstolen. Ett måls-​ägandebiträde lotsar dig med van hand genom rättsprocessen och hjälper dig med allt från förhör till skadestånd.

Försvarare och målsägandebiträden utses antingen av domstolen eller på begäran av den

berörda. Vi rekommenderar naturligtvis det senare.

free hit counter