Meny Stäng

____________________________________________________

Medarbetare

____________________________________________________

Tove

Tove Rhudin Nichols

Advokat och ägare

tove@advokatnichols.se

070-200 96 90


 

Malin
Sanna

Sanna Bergenheim Everett

Advokat

sanna@advokatnichols.se

073-546 63 72


 

Sebastian

Sebastian Berentsen

Biträdande jurist

sebastian@advokatnichols.se

076-326 55 64


 

Sophie

Sophie Melin

Biträdande jurist

sophie@advokatnichols.se

073-532 80 56


 

Mattias

Mattias Parnestedt

Biträdande jurist

mattias@advokatnichols.se

072-711 71 29


 

Julia

Julia Tornberg

Biträdande jurist

julia@advokatnichols.se

076-322 48 15


 

Deborah

Deborah Carandente

Byråchef

deborah@advokatnichols.se

072-178 74 00


 

____________________________________________________

Vad kostar det?

____________________________________________________

Kostnaden för vårt arbete kan du betydligt oftare än många tror få hjälp med. Tala med oss så ser vi till att du får de resurser du har rätt till.

Via hemförsäkringen har du så gott som alltid ett rättsskydd som hjälper dig med kostnaderna.

Om inte det skulle fungera kan du ansöka om rättshjälp. Rättshjälp beviljas av domstol eller Rättshjälpsmyndigheten och utgår bland annat till oförsäkrade och människor med lägre inkomster.

Läs våra generella villkor för uppdragets utförande här.

____________________________________________________

Rättsområden

____________________________________________________

Brottmål

Om du anklagas för ett brott behöver du en försvarsadvokat. I många fall har du rätt till en offentlig försvarare och domstolen ska förordna en sådan åt dig. Domstolen kan bestämma vem som ska bli din försvarare, men du har alltid rätt att begära en specifik advokat. Du har rätt att få den du önskar, och vi rekommenderar att du framställer ditt önskemål så tidigt som möjligt. Försvarsadvokaterna på Nichols & Co har stor erfarenhet av brottmålsprocessen finns tillgängliga för att företräda dig och tillvarata dina rättigheter.

Migrationsrätt
 

Vi på Nichols & Co har stor erfarenhet av migrationsrättsliga frågor och åtar oss uppdrag som offentliga biträden för exempelvis asylsökande och förvarstagna. Ett offentligt biträde hjälper dig inför processen hos Migrationsverket och även i domstol. Utöver uppdragen som offentliga biträden åtar vi oss uppdrag inom andra migrationsrättsliga områden som t.ex. anknytningsärenden, eller i frågor om verkställighetshinder.

Målsägandebiträde
 

Om du blir utsatt för ett brott kan du behöva ett målsägandebiträde som hjälper dig genom rättegången. Du som målsägande (dvs brottsoffer) har rätt till ett målsägandebiträde som lotsar dig genom rättsprocessen och hjälper dig med allt från förhör till skadestånd. Domstolen kan utse ett målsägandebiträde åt dig, men om du önskar någon specifik advokat eller jurist så har du rätt att få den. Vi på Nichols & Co rekommenderar att du framför ditt önskemål om målsägandebiträde så tidigt som möjligt i processen.

Bodelning
 

Vid skilsmässa eller separation kan en s.k. bodelning behövas göras. Det innebär att att parterna ska träffa en ekonomisk uppgörelse som i många fall rör svåra frågor som t.ex. vem som ska ta över, och bo kvar i, tidigare gemensam bostad. Inte sällan rör bodelningar svåra frågor och betydande värden. Vi på Nichols & Co har stor erfarenhet av bodelningar och åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare eller som företrädare för part.

Arvsjuridik
 

I samband med dödsfall kan ofta en rad juridiska spörsmål uppstå. Frågor kan bestå i allt från hur ett dödsbo ska förvaltas till hur kvarlåtenskapen ska fördelas och inte sällan måste svåra frågor hanteras samtidigt som en person befinner sig i sorg. Vi på Nichols & Co har stor erfarenhet av arvsjuridik och åtar oss uppdrag som boutredningsmän och skiftesmän. Vi kan också åta oss uppdrag som företrädare för part samt hjälpa till med konsultationer kring testamenten och gåvor.

____________________________________________________

Kontor

____________________________________________________

Stockholm

08-515 140 70

Västmannagatan 9

111 24 Stockholm


 

Norrtälje

01-761 70 00

Kaserngatan 1

761 41 Norrtälje


 

Västerås

021-221 66

Köpmangatan 1A

722 15 Västerås


 


Nedan hittar du länkar till andra sidor med bra information